Obnova škole

Našu školu je zahvatila poplava koja je uništila cjelo prizemlje. Naša škola je organizirala volonterski rad u kojem je moja firma prisutstvovala.